FOTOGRAFIA I CREATIVITAT
Iniciació al pensament creatiu
Professor: David Fajula
Edat: A partir de 16 anys
Dia: Divendres
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 20 i 27 de novembre i
4 i 11 de desembre de 2015
Objectius:
- Entendre el funcionament (desconstrucció) d'una imatge.
- Aprendre a aplicar la creativitat en fotografia.

Continguts:
- El concepte com a guió fotogràfic.
- Color.
- Forma.
- Composició de la imatge.
- Mestres del procés creatiu.
- Creativitat en la creació d'imatges.

Requisits del curs:
- Càmera fotogràfica.