FOTOGRAFIA DE NATURA
Paisatge, flora i fauna
Professor: David Fajula
Edat: A partir de 16 anys
Dia: Divendres
Horari: De 18.30 a 20.30 h
Durada: 15, 22 i 29 d'abril i 6 de maig de 2016
Objectius:
- Aprendre les tècniques i el procés de la fotografia de natura.
- Conèixer l'equip fotogràfic adequat per cadascuna de les disciplines (paisatge, natura i fauna).

Continguts:
- Paisatge: captar l'essència.
- Flora: la macrofotografia i el teleobjectiu/gran angular.
- Fauna: aus, mamífers, amfibis i peixos.
- Destins.
- Principis del gènere: fotografia de natura, art o ciència, subjecte i entorn.
- Anàlisis d'autors reconeguts en la fotografia de natura.

Requisits del curs:
- Càmera fotogràfica.