Impressions d'imatges històriques de grans dimensions sobre els murs amb continguts accessibles des de dispositius mòbils.

Murs del mNACTEC Murs del Mèder.