Digitalització d’imatges sobre temes socials i patrimonials de la ciutat, per a la conservació i difusió d’aquestes.

Grup Arbres (Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic), Recuperació de la memòria històrica (Activitat VICCC2016) i 150 anys de la Guardia Urbana.