Cart

Art Generatiu

 

Hem vist que és la intel·ligència artificial i que és l'art generatiu, i hem creat un pòster.

Hem fet un fons per entendre com treballen els ordinadors creant art generatiu i ho hem realitzat utilitzant l’ajuda d’un dau. Primer, hem creat un seguit de normes: hem establert que passaria si ens sortia el número 1, el número 2, el número 3.... Llavors hem anat tirant el dau i hem anat seguint l’atzar per dibuixar el fons. 

Per completar el pòster, hem creat una forma principal amb l’ajuda d’una pàgina web, introduint paràmetres aleatoris a l’ordinador. 

Dijous, 13 Octubre 2022